ขอขอบคุณคณะ คุณโทมัส และเพื่อนๆที่ร่วมเดินทาง จากมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่เลือกใช้บริการ ท่องเที่ยวลาวใต้ 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 21-23/12/2562