ขอขอบพระคุณ คุณณัฐธยา และเพื่อนๆ ที่เลือกใช้บริการ ท่องเที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน ตั้งแต่วันที่ 27-28/12/62