เที่ยววังเวียง เวียงจันทร์ 19-22/12/2019 ขอขอบพระคุณ คณะคุณต้นไผ่และเพื่อนๆทั้งหมด8ท่าน ขอบคุณ ทีมงานนำเที่ยวโดยไกด์ตุ๊กติ๊ก รถตู้วีไอพี พี่แหล่