ขอขอบพระคุณ คณะรองน้อย ที่เลือกใช้บริการ บริษัท ที.บี.บี การท่องเที่ยว จำกัด ท่องเที่ยวลาวใต้ 3วัน 2คืน ตั้งแต่วันที่ 17-19/1/63