ขอขอบพระคุณ คุณ หนุ่ม และเพื่อนๆ ที่เลือกใช้บริการ บริษัท ที.บี.บี การท่องเที่ยว จำกัด ท่องเที่ยวลาวใต้ 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่วันที่ 17-18/1/63