ขอขอบพระคุณ พระอาจารย์ไตรภพและพระอาจารย์ทุกๆรูป โยมที่ร่วมเดินทาง ท่องเที่ยวเวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 11-14/1/63