ขอขอบพระคุณ หมอซะห์ และทีมงาน ที่เลือกใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8-9/1/63