ขอขอบคณะผอ.โจ้ และเพื่อนๆที่ร่วมเดินทาง จากจ.อุทัยธานี ท่องเที่ยวลาวใต้ อัตตะปือ เซกอง ปากซ่อง สาละวัน จำปาสัก 3วัน 2คืน ตั้งแต่วันที่ 05-07/12/2562