รูปรถที่ใช้ในการเดินทาง

 รถบัสไทย                                          

 

   

 

 

รถบัสลาว

   

 

รถตู้ไทย                                                                                 

 

 

 

  รถตู้ลาว

 

 

 

รถเก๋ง